Månedsarkiv: december 2012

Professionel outplacement er udbytterigt for såvel arbejdsgiveren som den fyrede medarbejder

Sidste efterår befandt jeg mig som chef for en økonomiafdeling i den pressede situation at være tvunget til at give en fyreseddel til fem af mine medarbejdere. I forbindelse med at afskedigelserne blev vedtaget, besluttede vi desuden at investere i et outplacement forløb for de berørte ansatte. På denne måde fik vi nemlig muligheden for at give dem et godt afsæt for at komme videre på arbejdsmarkedet. Det var vi enige om, at vi var forpligtiget til at gøre, eftersom vi overhovedet ikke var utilfredse med deres arbejde i organisationen. På grund af krisen var vi i firmaet dog nødt til at skære ned.

Det bedste ved at give de afskedigede medarbejdere et outplacement forløb ved en ekstern partner har utvivlsomt været, at vi endda i tiden efter, at opsigelserne er blevet effektueret, har kunnet nyde godt af nogle flittige og glade medarbejdere. Dertil har investeringen i outplacement for de pågældende ansatte ført til, at afdelingens øvrige personale lettere har accepteret den nye arbejdsfordeling efter fyringerne. Outplacement forløbene endte som følge deraf med at være en vej til at vise et socialt ansvar og sikre en fredelig gennemførsel i en meget svær proces.

For de ansatte, der fik en fyreseddel, har outplacement forløbet i høj grad gjort en stor forskel. Igennem opsigelsesperioden har de nemlig haft løbende vejledningsmøder med deres individuelle outplacement vejleder fra et rekrutteringsbureau der blandt andet har hjulpet dem med at udarbejde den gode jobansøgning samt kronologisk eller funktionsopdelt CV til passende jobopslag. Outplacement konsulenten har ydermere ydet en gennemslagskraftig sparring, der har sikret, at den enkelte medarbejder fik en passende hjælp til at afdække deres professionelle kompetencer samt tænkelige muligheder i deres arbejdsliv. Derfor har de ansatte, der fik en opsigelse, følt sig godt rustet til deres nye liv som jobsøgende.

Står du overfor at skulle fyre en række medarbejdere i din afdeling, eller er du som leder måske tvunget til at afskedige en enkelt medarbejder? Uagtet årsagen til opsigelsen og størrelsesordenen for en fyringsrunde, er et outplacement vejledningsforløb for den eller de pågældende ansatte en klog investering for såvel arbejdspladsen som de ansatte, som blev fyret. Med baggrund i de imponerende tilbagemeldinger fra min egen organisation, vil jeg af den årsag anbefale, at man som udgangspunkt vælger at bruge penge på outplacement for de opsagte ansatte, hvis man fyrer medarbejdere.

Er du i stedet som medarbejder er har fået en opsigelse, og har du svært ved at bevare overblikket over, hvordan du sikrer et udfordrende arbejde? Så kan det også være oplagt for dig at undersøge om der er en chance for, at din tidligere arbejdsgiver måske vil hjælpe godt på vej ved at betale for, at du får et sparringsforløb sammen med en outplacement konsulent. I denne situation kan tillidsmanden på arbejdspladsen som regel hjælpe dig med at få skrevet en aftale om outplacement ind i din fratrædelsesaftale. Med et outplacement rådgivningsforløb vil du nemlig kunne sikre et godt udgangspunkt for at forvandle afskedigelsen til noget konstruktivt og til at sætte spritnye mål for din karriere.

Vikarbureau vil være den bedste assistance for enhver arbejdsplads

I vil glædes af utallige privilegier, når I finder et vikarbureau. En oplagt løsning for enhver virksomhed er det rette vikarbureau i de fleste brancher. Uden at spilde unødige tid og kræfter på fyringer eller nyansættelser i henhold til det aktuelle behov, kan jeres firma så let som ingenting sikre, at den aktuelle personalesammensætning konstant er lige som den skal være. I tilfælde af nogle perioder med øget arbejdspres & mindre travlt, har jeres virksomhed mulighed for at tilpasse jeres personalesammensætning på en passende måde, betyder dette. En oplagt samarbejdsmulighed, blandt andet i tilfælde af ferieafholdelse, barsler, sæsonarbejde osv., vil et vikarbureau være som følge deraf.

Adskillige af firmaets ressourcer på ansættelser samt fyringer af ansatte, anvendte undertegnede i de første par år i virksomheden, i min funktion som HR-ansvarlig i en større virksomhed inden for forlagsbranchen. Ude til et gå-hjem-møde om HR i mediebranchen berettede en gammel læsepartner fra universitetet, som tillige er HR-konsulent i virksomhed fra samme branche, om hendes virksomheds samarbejde med det samme vikarbureau. Hvor meget succes plus mange fordele hendes virksomhed dybest set fik via deres samarbejde med dette vikarbureau, kom bag på mig med det samme. Alle de forskellige opgaver en virksomhed reelt kan lægge over til et vikarbureau, overraskede mig ydermere. Efter den samtale har mit firma opbygget et velfungerende samarbejde med det samme vikarbureau, som deres. Mange gange, hvor mit firma har behøvet ekstra assistance i en enkelt dag eller eventuelt i mange måneder, har vikarbureauets konsulenter uden tøven sikret os dygtige vikarer havende kompetencer, der matchede til det aktuelle job med det samme. De uundgåelige fordele med denne løsning er ofte, at størstedelen af de vikarer, vi får ud, har løst opgaver for dette vikarbureau gennem længere tid.

Af den grund udvikler vores vikarbureau det rette grundlag for at vide, hvilke af vikarerne som vil yde en effektiv indsats. Alt imens min virksomhed bare skal indbetale en fast sats per arbejdstime direkte til vikarbureauet, ordner vores vikarbureau tillige alt papirarbejde med udbetaling af løn, pension og så videre, ifm. denne specifikke vikarordning. Blot ifm. vikarordningen, brugte vores virksomhed vores vikarbureau indledningsvist. Men da jeg selv & resten af HR-afdelingen fik en bedre fornemmelse af, hvad vikarbureauets konsulenter evnedefik et bedre overblik over vikarbureauets kompetencer, var det også muligt for os at omfordele en række andre HR-opgaver til vikarbureauet ved midlertidige ansættelser samt i forbindelse med faste ansættelser.

Kravene i virksomheden plus kandidaterne, har vores vikarbureau kunnet aflæse utroligt succesfuldt, viser vores erfaringer. At hjælpe til med at udarbejde en præcis jobbeskrivelse samt personprofil til vores aktuelle opgaver samt behov, og bagefter etablere vores kontakt til de rette kandidater samt foretage relevante tests af aspiranterne for os i HR, har vores vikarbureau med det afsæt haft muligheden for. Ydermere har vores firma været virkelig glade for det særlige Try & Hire koncept, hvor vi efterfølgende et tre måneders vikariat har haft mulighed for at fastansætte vikaren helt uden at have flere udgifter til vikarbureauet.