Men hvordan skal det foregå? Det er her, at projektansættelse plus outplacement kommer ind i billedet

Skal du snart føre en fyringsrunde i din afdeling ud i livet, eller er du som chef måske tvunget til at opsige en enkelt medarbejder? En dag kan du eventuelt få brug for at fyre en kollega. Men hvordan foregår det? Det er her, at projektansættelse , www.temp-team.dk/Forside/Arbejdsgivere/Projektansaettelse-1.aspx, samt outplacement , www.temp-team.dk/Forside/Arbejdsgivere/Outplacement.aspx, kommer frem. Dette sker ved, at de hjælper dig og den fyrede igennem hele processen. Der kan ofte være en bred vifte af grunde til, at en afdeling må give en fyreseddel til noget af sin personalegruppe. Som personaleansvarlig i et større firmas sekretariat, oplevede jeg desværre for nylig at være nødsaget til at afskedige fire af mine medarbejdere. I den forbindelse besluttede vi desuden at investere i outplacement samt projektansættelse for de pågældende medarbejdere. På denne måde øjnede vi nemlig muligheden for at give dem mod på at søge videre i deres karriere.

Adskillige firmaer ønsker at tage hånd om, at de ansatte, der fik en opsigelse, kan få de mest optimale betingelser for så hurtigt som overhovedet muligt at komme videre i karrieren og i livet. Desuden har investeringen i projektansættelse såvel som outplacement for de berørte medarbejdere medvirket til, at de andre ansatte i afdelingen lettere har godtaget forandringerne i forbindelse med fyringsrunden. De professionelle outplacementforløb udviklede sig derfor til at være en måde at vise et socialt ansvar samt sikre fundamentet for en positiv afvikling i et særdeles kompliceret forløb. Den pågældende ansatte får en erfaren konsulent under alle dele af forløbet. Hvis man vælger at ansætte en vejleder med ekspertise inden for outplacement såvel som projektansættelse, vil man få en metode til at hjælpe når krisen kradser. Konsulenten har ydermere givet en gennemslagskraftig vejledning, der har hjulpet medarbejderne til at få kortlagt deres professionelle kompetencer samt forestående muligheder i deres arbejdsliv.